Læringsforløb  
i forunderlighed


"Mission forunderlig" er et læringsforløb for børn og unge.
Et forunderligt kreativt univers af foredrag og jedi-træning til kreativitet, mod og stærkere ståsted i fremtiden.

FORUNDELIGHED ER
FREMTIDENS SKILL!
Book mig

Når børn og unge ejer deres forunderlighed folder de sig ud 
til hele mennesker.
Deres kreative skaberkraft og evne til at sætte sig selv mere i spil styrkes.

Ryst klassen sammen, brug hinandens forskellighed, find vejen til større forståelse, stærkere fællesskab og øget kreativitet

Indsats rettet mod stigende mistrivsel og maglende tro på potentiale og kreativitet
 hos børn & unge.

Formålet med dette foredrag, er at åbne op for det usagte om ”forkerthedsfølelse”.
Lær hvordan vi håndtere tanker og følelser for at opnå bedre selvværd til større skaberkraft og kreativitet.

Derudover hvad sker der, når vi..
.. forstærker fællesskabet ved at se hinandens forskelligheder som styrker.
.. skaber WTF-moments for andre der kan mærkes!
.. træder ud af komfort zone i et trygt rum?
..møder verden som hele mennesker i "turist mode"
.. vender ”for underlig” følelsen og tager ejerskab af vores forunderlighed!

 

  Nyeste undersøgelser fra Børns Vilkår viser:  

.. At kun hver anden pige i 8. klasse er glad for den, hun er. De får spørgsmålet: hvorfor er du så underlig? .. de føler de skal spille skuespil for at passe ind i meget snævre normer– og føler sig helt forkerte. Ensomhed, indre kritik og mobning kan blive resultatet.

 

3 trins rakettetn_model

3 trins model til kreativt kapow og stærkere ståsted i fremtiden.
Vi arbejder med universet som metafor og bruger rummet til at udvikle hinanden. Det gør vi ved at give plads til de vilde hjerner & store hjerter

Børn og unge oplever at føle sig for underlige. De ser særheder ved dem selv, som i virkeligheden er en gave.

Forunderlighed_B

AT VÆRE FORUNDERLIG I VERDEN

”Jeg tør ikke sige  
min mening,
forfølge min drøm
og vise mine
 idéer”

Mange børn og unge tør ikke eje deres ”forunderlighed”. De lægger låg på deres iderigdom og skruer ned for deres unikke potentiale. Frygten for, hvad andre tænker om dem, bliver benspænd for deres drømme og muligheder. De mistrives i perfektheds-kulturen. Deres skaberkraft og kreativitet visner, fordi der ikke er plads til egne eksperimenter, refleksion, nysgerrighed og leg. 

Verden har brug for deres idéer og syn på fremtidens udfordringer og teknologiske muligheder. Vi har brug for dem, der tør!

.. børn og unges forunderlighed efterspørges i fremtiden

 

Vi skal hjælpe med at skabe fællesskaber, hvor
børn og unges kreativitet gror og relationer blomstre

ITALESÆT DE SVÆRE FØLELSER & MÆRK FORUNDERLIGHEDEN

”Jeg er god nok 
.. føler mig set
og vigtig
som de andre”

Mange børn og unge sidder fast i negative tanker og følelser om dem selv. De har mistet troen på sig selv, føler ikke, der er plads til dem. Alle disse følelser kan de føle sig meget ensomme i.
Vi voksne skal motivere og hjælpe med at få italesat de svære følelser. Gå forrest og på en kreativ, sjov og legende måde gøre børn og unge mere bevidste om, at deres følelser ikke skal undertrykkes.

Vi skal lære børn og unge at omfavne diversitet og stå mentalt stærkt fordi erhvervslivet efterspørger det.

Forunderlighed_A

"Du er forunderlig" følelsen dræber alt kreativitet, skaberkraft og forunderlighed som er nødvendigheder til en succesfuld (ud)dannelse i fremtiden.

"Mission Forunderlig" læringsforløb er..

Igangsættende foredrag "forunderlig"
Eleverne inddrages i universet - en rejse til stærkere kreativt mod og ståsted.

Lærervejledning til "Mission Forunderlig"
Master-træning. Opskrift på 10 sessioner i en 3. mdr. periode

10 sessioner af 45 min.
Jedi-træning. Et univers af kinæstetiske øvelser, individuel- og gruppearbejde.

Opfølgning på "Mission Forunderlig"
Evalueringsskema og samtale.

Materiale "Mission Forunderlig"
Materiale synliggørelse i klassen.

Sessioner "Mission Forunderlig"
Vi lærer ved at lytte, se og gøre.

HUMOR & KREATIVITET

Få besøg af astronauten..

Forløbet skiller sig ud ved sin kreative og humoristiske formidling. Indsatsen er en kombination af et "kig indad" - de svære følelser kombineret med kreativitet, skaberkraft og fremtid. 
Det hele formidles på en underholdende måde .. bla. er jeg "Astronauten" er iklædt astronautdragt. Dette er for at vise børn og unge at det er ok at føle sig helt på månen - så længe man ejer sin forunderlighed.


 

KREATIV FREDRAG & WORKSHOPS

Sådan inspirerer og hjælper jeg ..

3 trin til at omfavne forunderlighed

Lys
Lys på det usagte

Foredrag - vi sætter lys på "forkerthedsfølelsen", omfavner forskellighed og belyser hinandens styrker. Diversitet, inklusion og kreativitet er i spotlight.
Tro på dig selv - ej din forunderlighed

stjerne
Sig det højt

Workshop - vi kigger ind i fremtidens krav til skills, og arbejder kreativt om at skabe
den fremtid og det fællesskab
vi elsker og tror på.
Bidrag til verden med din forunderlighed

Gray raket
Udfør missionen

Hverdagsmission Forunderlig 
Vi træner i mental robusthed
- inddrager alle, bidrager positivt
og samskaber kreativt.
Vær nysgerrige på hinanden - lyt og forstå

 
Udbytte ..

Glæd jer til et foredrag med humor og smittende energi.
Et foredrag der giver stof til eftertanke

 • Deltagerne føler sig set og ikke alene om "anderledes - forkerthedsfølelsen".
 • Få lys på de positive og negative sider ved at være og føle sig anderledes. 
  - hvem bestemmer egentlig, om man er for underlig - anderledes?
 • Styrke elevernes tro på at deres forunderlighed er en unik gave, de skal bruge. 
 • Mentalt stærkere - mere selvværd


 • Styrke børn og unge‘s mentale og sociale trivsel til fremtidige muligheder i livet.

 • Eleverne inkluderer hinanden mere og ser mere positivt på hinandens forskelligheder.

 • Skabe fællesskaber, hvor børn og unges kreativitet gror og relationer blomstrer

 • Lyst til at være skabende, kreativ, glad i låget og gå med de anderledes, skøre idéer.

 • Få spotlight på deres skaberkraft og muligheder ved at sættes sig selv mere i spil

 • Mere iderigdom og kreativitet i elvernes opgaver, løsninger og ideér

 • At lære børn og unge at omfavne diversitet, fordi erhvervslivet efterspørger det.

 • Større diversitet - færre fordomme

Praktisk info:

 • Sjov og igangsættende foredrag, hvor deltagernes input bringes i spil undervejs
 • Foredrag varighed: 90 min. + evt. pause og spørgsmål fra deltagerne.
 • Målrettet børn & unge fra 6. kl. og op.

Foredraget kan kombineres med workshop*, online survey og tilhørende arbejdshæfte* der indeholder øvelser, værktøjer og diskussionsemner til træning af mentale og kreative muskler.

Pris: Foredrag kr. 7.500,- (+ transport Fyn/Jylland). 


Mission Forunderlig foredrag i kombi med workshop*

 • Kreativ fremtidsworkshops, hvor deltagerne arbejder kreativt i grupper.
 • Workshop skræddersyes 1/2 - hel dag.
 • Målrettet børn & unge fra 6. kl. og op.
 • Alle deltagere arbejder kreativt, visuelt, i tekst, video, audio eller ai.
  Kreativiteten blomstre, når deltagerne sætter sig selv i spil.

Pris: Workshop 1/2 dag kr. 10.500,- (+ transport Fyn/Jylland). 

* Arbejdshæftet udkveres som elektronisk fil (pdf). Klasselæren kan bestille fysiske hæfter til klassen mod kr. 25,- pr. stk.

AT FØLE SIG FOR UNDERLIG I ET FÆLLESKAB

”Jeg føler mig 
for underlig ..
og anderledes
end de andre”

Mange børn og unge kender ”forkerthedsfølelsen”. De forsøger at passe ind og sammenligner konstant. Deres kreative mod og mentale styrker svækkes i forsøg på at gøre ”det rigtige”, leve op til ”normen” og andres forventninger konstant. 

Vi har brug for fællesskaber, der rummer mere og fordømmer mindre.

.. børn og unge skal hjælpes til at se hinandens styrker - deres forunderlighed

Forunderlighed_D

Hvem er underviseren?

carina_portræt

KREATIV KATALYSATOR / FUTURIST / KEYNOTE SPEAKER

Jeg hedder Carina  
.. og er forunderlig!

Jeg vil gøre børn og unge modige til at sætte dem selv mere i spil .. og tro på deres egen forunderlighed!
.. inspirere dem til at opdage, at det at føle sig anderledes og for underlig i virkeligheden er en kæmpe gave. I gaven ligger en stor skaberkraft, evnen til at tænke kreativt og være modig.

Jeg vil sætte lys på "forkerthedsfølelsen" – det usagte om at føle sig anderledes, ikke passe ind, føle sig "for underlig" og spænde ben for sine drømme.

Det er min mission, vi kunne kalde den Mission Forunderlig. 

Jeg drager ud på landets skoler, uddannelsessteder og foreninger med mine foredrag og workshops for at give børn og unge et stærkt ståsted til fremtiden.

Missionen giver mening for mig – vi ved at den mentale trivsel lider, pres, præstation og perfekthed hersker. Derfor er vi nødt til at ruste vores børn og unge med tre af de vigtigste 21st. Century skills: Kreativitet, samarbejde og sociale skills .. Lære dem at alle kan bidrage til et fællesskab, der rummer mere forskellighed og mindre fordømmelse.

Vi ved også at fremtiden kalder på innovation – evnen til at tænke kritisk og nyt på kommende forandringerne vi alle vil møde.

..Og vi ved at kreativitet er der lysten, glæden og passionen ligger.

Jeg har levet af min kreativitet og forunderlighed hele mit liv; som underviser, Art Director, kreativ ansvarlig og selvstændig erhvervsdrivende. Jeg har drevet en succesfuld privat svømmeskole og undervist mere end 450 børn i svømning og vandtilvænning med min unikke, legende, pædagogiske og kreative tilgang. Jeg er uddannet Coach – og så har jeg engang været søløvetræner. 

Siden 2018 har jeg drevet min egen virksomhed hvor jeg har holdt kreative foredrag, workshops og coachingforløb.

Jeg har en krøllet hjerne og et stort hjerte, der tror på at alle er forunderlige med potentiale til at udleve deres drømme. Jeg brænder for det skæve, kreative og synes, det er søllepølle, at vi ikke prioriterer livsglæde, skaberkraft og mental sundhed højere, end vi gør. 

Med mig ved jeres side, giver vi den fuld skrald!
Jeg bidrager med min enorme energi, sjove men seriøse indgangsvinkler og kreativitet.

I kampen mod mistrivsel er tre af de vigtigste 21st. Century skills:
Kreativitet, samarbejde og sociale skills

Lad os give "for underlig - forkerthedsfølelsen" en tåhyler til månen

KUNDEUDTAGELSER

Hvad siger de andre ..

 • “Det har været en professionel og menneskelig fornøjelse at samarbejde med Carina. Resultatet er lige i øjet! Det kreative og empatiske udtryk har fået ros af de kræsne modtagere og terapeuter på markedet. Carinas arbejde fremstår med en troværdighed, æstetik og indlevelse, der formidler vores sag om at hjælpe og støtte mennesker i at komme på rette spor i livet. Jeg er rigtig tilfreds med resultatet!”

  Tom Burgaard Madsen Unge- og familiekonsulenten

 • Carina er en sådan en man ikke kan undgå at lægge mærke til. Hun har en skøn humor og en fantastisk udstråling. Hun er er ekstremt kreativ og lidt “skævt” tænkende, som gør hende unik i forhold til andre. Tak for dig, Carina:-)

  Susanne Søndergaard, Indehaver af teenagetrivsel.dk

 • Carina emmer af
  “you can do it” nej, faktisk “WE can do it”.
  Hun er god til at udfordre på en god måde i stil med“ men hvad nu hvis ..”

  Heidi Collin, Ledelsesrådgiver & Mentor

 • ”Kæmpe tak til Carina Bahne for hjælp ved Lion‘s BAM børnelæseevent

  Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig, PA for Jussi Adler-Olsen

 • “Forvent det uventede og lidt mere til – på den gode måde.”

  Helle Lundsgaard Direktør Drømmefrabrikken

 • Den bog er magisk!
  Den er så genial med de små ting du har skrevet i den. Du gør det håndgribeligt at lave nogle små lege i hverdagen, og som ikke kræver, at jeg bruger 1 time på at gøre noget godt for mit barn!

  Kiri Boserup, Mor, Fotograf, By Boserup

Lad os starte en dialog ..

.. og iværksætte større skabekraft, kreativitet og forunderlighed
i jeres skole, uddannelsessted eller forening.

Husk at skrive dit nummer + tidsrum herunder, hvis du vil kontaktes pr. telefon

Tusind tak! Vi vender tilbage hurtigst muligt.